Landschapsroutes Doort – Taterbosch

Onderstaande informatie is gebaseerd op teksten uit het 15e jaarboek van de Heemkundige Kring Echter Landj. Uitgegeven in 2019. Wil u er meer over weten neem dan contact op met de Heemkundekring ‘Echter Landj’ via: info@echterlandj.nl. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de site van deze vereniging: www.echterlandj.nl

Bord 3 - de Horst

Maasmeander: Op deze plek staan we aan de noordzijde van de meanderbocht van de Maas uit de Dryas periode. Het geologische tijdperk dat zo’n 12.000 jaar geleden eindigde en waarin de laatste IJstijd (Weichsel) nog een laatste koude stuiptrekking vertoonde voordat het klimaat definitief verbeterde. Deze Dryas-Maas stroomde langs de oostkant van Dieteren richting noorden om ter hoogte van de plek waar u nu staat onder Gebroek door naar het westen te buigen en richting Ophoven te stromen.

Deze bocht of meander heeft zich diep in het toenmalige landschap ingesneden en in de buitenbocht (= noord zijde) een steilrand achtergelaten die men vanuit hier duidelijk kan waarnemen.
Op deze plek kwam vanuit het westen een oudere Maasarm uit. In deze oerbedding stroomt (!) nu de Roterbeek die het veel oudere Maasdal volgt vanuit het Slekkerhout en daar als Haverbeek bekend staat. Zie de artikelen in het Jaarboek 15 van Echter Landj: Wil Schulpen, 2019. Oude toponiemen in en rond Dieteren – Doort. Pag. 121-130, en Locht-2019. “Mooder Maas” en de Doort Geologie van een natuurgebied. Pag. 171-182).

Landschappelijke ligging van hoeve De Horst en omgeving
Loop van beken in omgeving van hoeve De Horst

De Horst: Wanneer we enkele meters richting het spoor lopen zien we aan de overkant van het spoor richting het zuiden een grote hoeve: De Horst. Een karakteristiek gesloten hoeve van het Limburgse type. Deze hoorde bij het kasteel De Horst. Dit kasteel heeft in 1863 moeten wijken voor de aanleg van het spoor Maastricht-Venlo (1865 in gebruik).

De oudste vermelding van dit kasteel gaat terug tot 1449. De hoeve dateert van 1801. Zie het artikel in het Jaarboek 15 van Echter Landj: Theelen, 2019. Het leengoed ‘De Hof ter Horst’ te Echt. Pag. 281-306.

Ligging hoeve De Horst en geplande spoorlijn in 1842
Hoeve De Horst

Kleiwinning: Evenals aan de westkant van de Doort werd in dit deel van de Doort ook klei gewonnen. Dit vond halverwege de 20e eeuw plaats. Vlak onder Gebroek ten Z. van de Kanjelbeek zijn op de hoogtekaart (AHN) restanten te zien van kleinschalige- waarschijnlijk lokale - kleiwinning. Zie hoogtekaartje hierboven.

Ten zuiden van hoeve De Horst werd er langs de spoorlijn door de Fa. Echt-Chaam (later de Koning) klei gewonnen. Op die manier zijn de Horster plassen ontstaan. Zie het artikel in het Jaarboek 15 van Echter Landj: Locht, 2019. Twee eeuwen Doort. De bewogen geschiedenis van een landschap. Pag. 105-120.

Horster plassen

Colofon:

De realisatie van deze wandelroutes is mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Limburg en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.

Echt-Susteren Logo
Provincie Limburg
Platteland in uitvoering Logo
Europees Logo
Het smalste stukje Nederland Logo